vatroinzenjering zrenjanin doo

О нама, Ватроинжењеринг Зрењанин

50 ГОДИНА ВАТРОИНЖЕЊЕРИНГА

Преко пола века дуга традиција контролисања, сервисирања и одржавања уређаја и опреме за гашење пожара је оно што издваја Ватроинжењеринг од осталих компанија у овој области. Горе наведене послове предузеће је обављало као саставни део
ватрогасног савеза све до 1993. године, када постаје самостално
правно лице – „ВАТРОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО.

Као водећa компанија у овој области на подручју Средњег Баната и једна од водећих у Републици Србији, Ватроинжењеринг је међу првима у овој области ушао у процес акредитације, који је успешно окончан 2018. године. Овим чином,организациона структура, систем управљања и радни процеси у потпуности су уподобљени са одредбама стандарда ISO 17020.

Поред активности контролисања и сервисирања Ватроинжењеринг се бави и продајом средстава и опреме. У питању је стандардизована опрема реномираних светских произвођача израђена по захтевима референтних стандарда. Такође, компанија има богато искуство у изради Планова заштите од пожара, Правила заштите од пожара, програма основне обуке радника и све остале документације везане за област заштите од пожара, као и у области консалтинга.

Ватроинжењеринг је модерна компанија, у којој се поштују сви принципи савременог пословања, са посебним акцентом на квалитет, поверљивост и потребе клијента. Обављање послова контролисања и сервисирања, у складу са националним прописима и најстрожијим светским стандардима у овој области, и сталне иновације, основни су циљеви компаније.

dragan capin png
Драган Ћапин
директор Ватроинжењеринга

Технички руководилац Контролног тела

ВАТРОИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
vatroinzenjering zrenjanin zgrada
Објекат Ватроинжењеринг ДОО Београдски пут 13а

vatroinzenjering logo 240Компанија је такође значајан чинилац у области ватрогаства, нарочито у области добровољног ватрогаства, што подразумева материјалну, логистичку и сваку другу помоћ ватрогасном савезу и ватрогасним друштвима.

Такође, компанија, са својим ресурсима, активно учествује у активностима превентивних прегледа и контролисања пред жетвене радове, као и у интервенцијама при ванредним ситуацијама. Ватроинжењеринг је вишедеценијски активан као спонзор и учесник у организацији ватрогасних смотри и такмичења.

Компанија, на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са градским ватрогасним савезом, већ деценијама успешно врши едукацију за потребе полагања стручног испита из области заштите од пожара, као и основне обуке радника и грађана.

АТС Сертификат о акредитацији

РЕШЕЊЕ МУП АПАРАТИ

РЕШЕЊЕ МУП ХИДРАНТИ

ekipa vatroinzenjering
Ватроинжењеринг ДОО Зрењанин
racunovodstvo vatroinzenjering
Ватроинжењеринг ДОО Зрењанин
aparati vatroinzenjering 1
Ватроинжењеринг ДОО Зрењанин

Изузетна пажња посвећује се улагању у људске ресурсе. Запослени у Ватроинжењерингу, осим што имају прилику да стичу искуство у самој компанији, имају прилику и да стичу нова знања и вештине на различитим семинарима и радионицама за унапређење кадрова.
Као друштвено одговорна компанија, Ватроинжењеринг посвећује велику пажњу питањима заштите животне средине и колективне безбедности у широј друштвеној заједници.