vatroinzenjering zrenjanin doo kontrolno telo

Контролно тело Ватроинжењеринг

ОЈ КОНТРОЛНО ТЕЛО

Контролно тело послује у оквиру Организације, која је регистрована као друштво са ограниченом одговорношћу- „Ватроинжењеринг ДОО“ Зрењанин.
Контролно тело је структурирано тако да је очувана непристрасност контролисања. Структуру Контролног тела чине независне функције: техничко руковођење, руковођење системом менаџмента и функција контролисања.

Организацијска уређеност Контролног тела (ресурси и успостављени односи, одговорности и овлашћења), омогућава му да задовољавајуће одржава своју способност за обављање техничких функција кроз активно учествовање у размени техничких искустава са осталим контролним телима сродног обима акредитације и сличним организацијама у овој струци и, по потреби, у пословима стандардизације, као и на стручним скуповима.

Посебно, руководство Контролног тела посвећено је спровођењу сталног програма оспособљавања особља из делатности контролисања, да би се пратио развој технологија.

kontrolno telo vatroinzenjering zrenjanin300

УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА КОНТРОЛНОГ ТЕЛА

aparati vatroinzenjering 3
Ватроинжењеринг Зрењанин ДОО
aparati vatroinzenjering 4
Ватроинжењеринг Зрењанин ДОО
aparati vatroinzenjering 2
Ватроинжењеринг Зрењанин ДОО

Делокруг рада Контролног тела је контролисање предмета из обима акредитовања. За ову делатност Контролно тело не пружа никакве друге услуге клијентима.

У Контролном телу ради довољан број компетентног особља, утврђених квалификација, за обављање предвиђених послова и задатака из области контролисања и за, по потреби, професионално расуђивање о току контролисања и стручно тумачење добијених резултата.